Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015

Η κα Ελένη Γεωργάκαινα νέα αντιδήμαρχος δημοτικής ενότητας Νηλέως:

Από το διαύγεια. 

Ο Δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας ορίζει Αντιδήμαρχο, στη θέση του αντικατασταθέντα, τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κα Ελένη Γεωργάκαινα του Παντελή, με αντιμισθία, για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας, δηλαδή μέχρι 01/03/2017, μεταβιβάζοντας σε αυτήν αρμοδιότητες ίδιες με την υπ’ αριθμ. 1088/2014 προηγούμενη απόφαση, όπως αναλυτικά είναι: