Σάββατο, 15 Ιουνίου 2013

Εξαιρετικής ποιότητας τα νερά της παραλίας Αγίας Άννας - Αγκάλη

Σύμφωνα με την "Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) του ΥΠΕΚΑ" τον κρατικό φορέα έλεγχου ποιότητας κολυμβητικών υδάτων, τα νερά στην παράλια Αγίας Άννας - Αγκάλη χαρακτηρίζονται σαν εξαιρετικής ποιότητας. 

 

Εισαγωγή

Η θέσπιση Μητρώου Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης υπαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/7/ΕΚ, σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και συνιστά μια καινοτόμο προσέγγιση, με βασικό στόχο την ενημέρωση των πολιτών και την παροχή χρήσιμων στοιχείων για την σύγκριση και την επιλογή ακτών κολύμβησης. Η ταυτότητα των υδάτων κολύμβησης παρέχει πληροφορίες για τις φυσικές και γεωγραφικές συνθήκες της περιοχής της ακτής, για τα υδρολογικά χαρακτηριστικά των υδάτων κολύμβησης, καθώς και για την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων ρύπανσης στην περιοχή.
Συμπληρωματικώς του Μητρώου Ταυτοτήτων, κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου κάθε έτους (από 1η Ιουνίου έως 30η Οκτωβρίου), διενεργούνται συστηματικές δειγματοληψίες και αναλύσεις μικροβιολογικών και άλλων παραμέτρων, με σκοπό την ποιοτική παρακολούθηση και ταξινόμηση των κολυμβητικών υδάτων.

Περιγραφή Ακτής


Η κολυμβητική ακτή Αγίας Άννας βρίσκεται στα ανατολικά παράλια της Ευβοίας, στον όρμο Αγίου Βασιλείου και μπροστά από τον οικισμό Αγκάλη. Η ακτή αποτελεί το παράλιο τμήμα ενός ανοιχτού κόλπου μήκους 11 χλμ. Η κολυμβητική ακτή έχει μήκος 5 χλμ., μέσο πλάτος 60 μ. και προσανατολισμό βορειοανατολικό. Η παράκτια ζώνη και ο θαλάσσιος πυθμένας αποτελείται από χονδρόκοκκο υλικό σε συνδυασμό με άμμο. Τα κολυμβητικά ύδατα στα πρώτα μέτρα είναι βαθιά ενώ η κλίση του πυθμένα είναι ήπια (η ισοβαθής των 5 μ. βρίσκεται σε απόσταση 90 μ. από την ακτή). Η παράκτια ζώνη είναι τροποποιημένη καθώς στο νοτιοανατολικό τμήμα της υπάρχουν μόνιμα κτίσματα. Η πρόσβαση στην παραλία γίνεται οδικώς μέσω ασφαλτοστρωμένου δρόμου, με ιδιωτικά μέσα μεταφοράς.

Τμήμα της παραλίας είναι οργανωμένο και διαθέτει υποδομές εξυπηρέτησης των λουομένων, όπως ξαπλώστρες και ομπρέλες, ντους, καλάθια και κάδους απορριμμάτων. Στο βόρειο τμήμα υπάρχει χώρος για την ανέλκυση και καθέλκυση μικρών σκαφών. Επίσης στο νότιο τμήμα της ακτής υπάρχει εγκατεστημένος κινητός χώρος για πρόχειρο φαγητό. Η κολύμβηση αποτελεί την κύρια δραστηριότητα επί της ακτής ενώ στα κολυμβητικά της ύδατα και κυρίως στο βορειοδυτικό τμήμα αγκυροβολούν μικρές βάρκες. Ο μέγιστος αριθμός λουομένων εκτιμάται σε 1000 άτομα.

Η άμεση περιοχή της παραλίας είναι μερικώς οικιστική, καθώς στα ανάντη της βρίσκεται ο οικισμός Αγκάλη, ενώ η βλάστηση της αποτελείται από πεύκα και ελαιώνες. Το βορειοδυτικό τμήμα της ακτής οριοθετείται από τον παραλιακό πεζόδρομο του οικισμού όπου παρόδια υπάρχει συνεχόμενη δόμηση με χρήση από κατοικίες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια και αναψυκτήρια. Στο νοτιοανατολικό τμήμα, η άμεση περιοχή αποτελείται κυρίως από φυσική βλάστηση με ελάχιστες κατοικίες ενώ υπάρχουν ξενοδοχειακές μονάδες και ένας οργανωμένος χώρος τουριστικής κατασκήνωσης. Στην άμεση περιοχή εκβάλλει το ρέμα Κλμυρόρρεμα το οποίο είναι συνεχούς ροής.

Χρήσεις γης ευρύτερης περιοχής

Στην ευρύτερη περιοχή της ακτής κυριαρχεί η γεωργική χρήση. Στα ανατολικά υπάρχουν εκτάσεις με κωνοφόρα δάση και χαμηλή βλάστηση.


Υπαγωγή - Χαρακτηρισμοί

Η ακτή εντάσσεται στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολική Στερεά Ελλάδα (GR07), στην υδρολογική λεκάνη της Εύβοιας (GR19) και στο Παράκτιο Υδατικό Σύστημα των Ανατολικών Ακτών της Ευβοίας (GR000700010002N), του οποίου η οικολογική κατάσταση έχει χαρακτηριστεί ως υψηλή, με βάση τον προκαταρκτικό χαρακτηρισμό που πραγματοποιήθηκε από το ΕΛΚΕΘΕ το 2008. Στο Υδατικό Σύστημα αντιστοιχεί σταθμός εποπτικής παρακολούθησης που έχει οριστεί στο πλαίσιο εφαρμογής του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Η παρακολούθηση γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 140384/201. Στην περιοχή δεν εντοπίστηκαν άλλα υδάτινα σώματα, αναγνωρισμένα στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, που να επηρεάζουν την κολυμβητική ακτή.

Ποιότητα κολυμβητικών υδάτων

Η παραλία Αγίας Άννας αναγνωρίσθηκε ως ακτή κολύμβησης το έτος 1995 και έκτοτε παρακολουθείται στο πλαίσιο των ετησίων προγραμμάτων παρακολούθησης της ποιότητας των κολυμβητικών υδάτων, τα οποία πραγματοποιούνται με ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων για τις κολυμβητικές περιόδους των ετών 2010 και 2011 πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2006/7/ΕΚ και με συναξιολόγηση των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των τελευταίων τεσσάρων ετών. Σχηματικώς, η χρονική εξέλιξη της ποιότητας των παρακτίων υδάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ως άνω Οδηγίας έχει ως εξής:
Σημείο παρακολούθησης 2007-2010 2008-2011
GR2420210104210101


.


Υδρολογικά, μετεωρολογικά χαρακτηριστικά

Το μέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης στην περιοχή είναι 625mm, με το μέγιστο και το ελάχιστο μηνιαίο ύψος να είναι αντίστοιχα 423,7mm και 0mm. (Ε.Μ.Υ. Μετεωρολογικός Σταθμός Αιδηψού, έτη 1960-1996). H επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου είναι η βόρεια, ακολουθούμενη από βορειοανατολική και νότια με μικρή ή μέση ένταση (Ε.Μ.Υ. έτη 1974-1997). Η μέση μηνιαία θερμοκρασία της ατμόσφαιρας κατά την κολυμβητική περίοδο είναι 22oC, με τη μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία να καταγράφεται κατά το μήνα Αύγουστο και να είναι της τάξης των 31oC(Ε.Μ.Υ. έτη 1974-2001).

Σημειώνεται ότι η ακτή, εξαιτίας του προσανατολισμού και της μορφολογίας της δεν είναι προστατευμένη από τους επικρατέστερους ανέμους, με εξαίρεση τους νότιους. Στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή παρατηρούνται ισχυρά ρεύματα τα οποία έχουν κατεύθυνση βορρά - νότου και αντίθετα.

Πιέσεις


Υγρά απόβλητα

Ο οικισμός Αγκάλη δεν διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο και εξυπηρετείται, στο σύνολό του, μέσω ιδιωτικών συστημάτων αποχέτευσης. Ο μόνιμος πληθυσμός του οικισμού αυτού ανέρχεται σε 262 κατοίκους (ΕΣΥΕ 2001) και πολλαπλασιάζεται κατά τους θερινούς μήνες. Η παρουσία των συστημάτων αυτών αποτελεί δυνητική πηγή εισροής μικροβιακού φορτίου στη θάλασσα και καθιστά σημαντική την πιθανότητα επιβάρυνσης της ποιότητας των υδάτων.

Λοιπές πηγές

Στο βορειοδυτικό τμήμα της ακτής αγκυροβολούν πλήθος μικρών σκαφών. Ο αυξημένος αριθμός των καϊκιών που επισκέπτεται την ακτή αποτελεί δυνητική πηγή ρύπανσης των υδάτων μέσω των απορρίψεων από τα σκάφη καθώς και πιθανών διαρροών από σκάφη με ελλιπή συντήρηση.
Επίσης στην παραλία επιτρέπονται τα κατοικίδια ζώα, ο αριθμός και η συχνότητα παρουσίας των οποίων δεν εκτιμάται ότι μπορεί να επιβαρύνει την ακτή.

Αποτελέσματα επιτόπιας επίσκεψης

Κατά την επί τόπου επίσκεψη στην παραλία δεν εντοπίστηκε ύπαρξη πίσσας ή λαδιών. Στο νότιο τμήμα της παραλίας εντοπίσθηκε μικρή ποσότητα οικιακών απορριμμάτων. Τα κολυμβητικά ύδατα ήταν διαυγή και καθαρά.

Ευτροφισμός

Στα κολυμβητικά ύδατα της ακτής δεν έχουν καταγραφεί περιστατικά ραγδαίας ανάπτυξης αλγών ή φυτοπλαγκτόν και υπό κανονικές συνθήκες διαυγή και καθαρά κάτι που συνδέεται με χαμηλή παρουσία φυτοπλαγκτόν. Τα ύδατα της ακτής κολύμβησης δεν επηρεάζονται από την απορροή ρυπαντικών φορτίων των κύριων θρεπτικών συστατικών αζώτου και φωσφόρου, τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη αλγών και ευνοούν την εξέλιξη φαινομένων ευτροφισμού. Η θέση της ακτής (εντός ανοιχτού κόλπου) σε συνδυασμό με το μεγάλο βάθος των υδάτων και τα επικρατούντα θαλάσσια ρεύματα στην περιοχή εξασφαλίζουν μεγάλο ρυθμό ανανέωσης των υδάτων, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση δυσμενών συνθηκών για την εμφάνιση του φαινόμενου του ευτροφισμού. Με βάση τα παραπάνω εκτιμάται χαμηλός βαθμός επικινδυνότητας ανάπτυξης μακροφυκών και φυτοπλαγκτόν στην ακτή.

Διερεύνηση έκτακτων συνθηκών

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία των ανέμων και της βροχόπτωσης για την περιοχή, κατά την κολυμβητική περίοδο δεν εμφανίζονται ακραία καιρικά φαινόμενα και, επομένως, δεν αναμένεται ιδιαίτερη επιβάρυνση της θαλάσσιας περιοχής από απορροές ομβρίων ή/και μεταφορά ρύπων λόγω ισχυρών ανέμων.

Μέτρα αντιμετώπισης

Σε περίπτωση εμφάνισης φαινομένων ρύπανσης των υδάτων ή επιβάρυνσης του περιβάλλοντος της ακτής κολύμβησης, ενεργοποιείται μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης για την πρόληψη και την ασφάλεια των λουομένων.
Ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων είναι ο Δήμος ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ.
Στις επανορθωτικές ενέργειες περιλαμβάνονται:
  • Ενημέρωση του κοινού για την ρύπανση και την εκτιμώμενη διάρκεια αυτής.
  • Έκδοση απόφασης προσωρινής διακοπής της κολύμβησης (εάν κριθεί απαραίτητο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες).
  • Συνέχιση της παρακολούθησης των υδάτων, σύμφωνα με το αντίστοιχο πρόγραμμα παρακολούθησης που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2006/7/Ε.Κ., και λήψη πρόσθετου δείγματος, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι το περιστατικό έχει λήξει. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα παρακολούθησης προβλέπει λήψη δείγματος στην περίοδο εμφάνισης της βραχυπρόθεσμης ρύπανσης, το δείγμα αυτό μπορεί να εξαιρεθεί και να αντικατασταθεί από ένα πρόσθετο δείγμα, το οποίο θα ληφθεί 7 ημέρες μετά την εξάλειψη του φαινομένου
Σχετικά με την διαχείρηση των υγρών αποβλήτων στην περιοχή είναι απαραίτητη η επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, καθώς η ρύπανση από υπερχειλίσεις ή διαρροές βόθρων είναι μακροπρόθεσμη.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Εκφράστε την γνώμη και άποψη σας, επώνυμα ή ανώνυμα,
σχολιάζοντας αυτό και οποιοδήποτε άλλο θέμα του blog.
Τα μηνύματα και τα σχόλια σας ελέγχονται για υβριστικό,
άσεμνο και ακατάλληλο περιεχόμενο.
Σχόλια με τέτοιου είδους περιεχόμενο θα διαγράφονται.