Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Το αποχετευτικό στην παράλια Αγίας Άννας το θέμα που θα συζητηθεί και αφορά το χωριό μας στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓ.ΑΝΝΑΣ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος Μαντουδίου  , την Πέμπτη 27η Ιουνίου 2013  και ώρα  6.30 μ.μ ,σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα
1. Αίτηση Κυνηγετικού Συλλόγου Μαντουδίου 

2. Απόφαση Τοπικού Συμβουλίου Προκοπίου (αρ. 5/2011) περί  

    «Παραχώρησης οικοπέδου στον Καραμάνο Βασίλειο»

3. Αιτήσεις δημοτών για παραχωρήσεις κοινοχρήστων χώρων

4. Χορήγηση παραγωγικής άδειας Λαϊκής Αγοράς στον κ. Καλύβα Δημήτριο του Ιωάννη
5. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτιώσεις Γηπέδου Ποδοσφαίρου Ροβιών»  
6. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΟΔΟΣ
7. Ανάληψη υποχρέωσης συνέχισης προγράμματος ασφαλιστικών εισφορών (ΝΘΕ) 2010 του ΟΑΕΔ για Α.μ.Ε.Α

8.  Μεταφορά προσωπικού προγραμμάτων ΝΘΕ του ΟΑΕΔ για Α.μ.Ε.Α και «Βοήθεια στο Σπίτι» λόγω λύσης της κοινωφελούς επιχείρησης Δ.Κ.Ε.Δ.Λ.ΑΓ.ΑΝ»

9.  Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Αγωγός Μεταφοράς νερού στο Μαντούδι από πηγές ΚΑΛΥΒΙΩΝ»

10.  Έγκριση και παραλαβή μελετών προμελέτης για την μελέτη με τίτλο «Μελέτη Αποχέτευσης Λυμάτων Οικισμού Αγκάλης Δ.Δ Αγ. Άννας»

11.  Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή χλοοτάπητα δημοτικού Σταδίου Λίμνης»

12.  Αποδοχή επιχορήγησης ΣΑΤΑ/2013 ποσού -35.100,00 ευρώ  για έργα κι επενδυτικές δραστηριότητες

13.   Κατανομή ΣΑΤΑ για πληρωμή έργων

14.  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δημιουργία νέας πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειες, που θα δημιουργηθεί από την μετατόπιση περίπου 100 μέτρων, υφιστάμενης πλωτής μονάδας σε θαλάσσια έκταση 40 στρεμμάτων στη θέση «Όρμος Κόφινας», Τοπικής Κοινότητας Δαφνούσας, Δ.Ε. Κηρέως, Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας  Άννας Ν. Ευβοίας της εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε» με αύξηση της ετήσιας δυναμικότητας από 390 τόνους σε 1.462,5

15. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την επέκταση θαλάσσιας έκτασης κατά 10 στρέμματα, υφιστάμενης πλωτής μονάδας σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση «Κοκκαλάκι», Τοπικής Κοινότητας Δαφνούσας, Δ.Ε. Κηρέως, Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας  Άννας Ν. Ευβοίας της εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε» με σκοπό τη δημιουργία ενιαίας πλωτής μονάδας, συνολικής θαλάσσιας έκτασης 20 στρεμμάτων και ετήσιας δυναμικότητας 1.078 τόνων.

16. ΜΠΕ Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) και Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) της ΒΙΟΜΑΓΝ ΑΕ για το έργο που αφορά στην εκμετάλλευση (υπόγεια) κοιτασμάτων μαγνησίτη (λευκολίθου) καθώς και των συνοδών αυτής έργων, σε χώρους συνολικής έκτασης 255.100 στρεμμάτων στη θέση «ΚΑΚΑΒΟΣ» της Τ.Κ. Σπαθαρίου, Δήμου ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ -  ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ, ΠΕ Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

17. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 - 2013", ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 05 (ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 12) του ΕΡΓΟΥ: "ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΚΑΛΗΣ, Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ  Ε.Ε.Λ. ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ)" και σύναψη σχετικής προγραμματικής σύμβασης με την ΔΕΥΑ Μ.Λ.Α. προκειμένου ο ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΔΕΥΑ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

18. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 - 2013", ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 05 (ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 12) του ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΛΙΜΝΗΣ» και σύναψη σχετικής προγραμματικής σύμβασης με την ΔΕΥΑ Μ.Λ.Α. προκειμένου ο ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΔΕΥΑ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

19. Έγκριση προγράμματος εκδηλώσεων «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013»

20. Αναμόρφωση προϋπολογισμού –Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος                                                                              Ο Πρόεδρος

                                                                   Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                   

                                                                   Στέφου  Κυριακή

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Εκφράστε την γνώμη και άποψη σας, επώνυμα ή ανώνυμα,
σχολιάζοντας αυτό και οποιοδήποτε άλλο θέμα του blog.
Τα μηνύματα και τα σχόλια σας ελέγχονται για υβριστικό,
άσεμνο και ακατάλληλο περιεχόμενο.
Σχόλια με τέτοιου είδους περιεχόμενο θα διαγράφονται.