Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

Μελέτη για Τοπογραφική Αποτύπωση οικισμού Αγίας Άννας

Σύμφωνα με έγγραφο του δήμου στο διαύγεια ο δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας
Αποφασίζει
ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη για Τοπογραφική Αποτύπωση οικισμού Αγίας Άννας» στην μελετήτρια Β. Κ. ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ, η οποία διαθέτει πτυχίο Α ́ τάξεως, ποσού 15.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 70.7413.0010 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 και δεν υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του ανωτάτου ορίου για πτυχίο Α τάξεως, ποσού 15.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α που ισχύει για την συγκεκριμένη κατηγορία μελέτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Εκφράστε την γνώμη και άποψη σας, επώνυμα ή ανώνυμα,
σχολιάζοντας αυτό και οποιοδήποτε άλλο θέμα του blog.
Τα μηνύματα και τα σχόλια σας ελέγχονται για υβριστικό,
άσεμνο και ακατάλληλο περιεχόμενο.
Σχόλια με τέτοιου είδους περιεχόμενο θα διαγράφονται.