Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

Μελέτη για Τοπογραφική Αποτύπωση οικισμού Αγίας Άννας

Σύμφωνα με έγγραφο του δήμου στο διαύγεια ο δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας
Αποφασίζει
ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη για Τοπογραφική Αποτύπωση οικισμού Αγίας Άννας» στην μελετήτρια Β. Κ. ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ, η οποία διαθέτει πτυχίο Α ́ τάξεως, ποσού 15.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 70.7413.0010 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 και δεν υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του ανωτάτου ορίου για πτυχίο Α τάξεως, ποσού 15.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α που ισχύει για την συγκεκριμένη κατηγορία μελέτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Εκφράστε την γνώμη και άποψη σας, επώνυμα ή ανώνυμα,
σχολιάζοντας αυτό και οποιοδήποτε άλλο θέμα του blog.
Τα μηνύματα και τα σχόλια σας ελέγχονται για υβριστικό,
άσεμνο και ακατάλληλο περιεχόμενο.
Σχόλια με τέτοιου είδους περιεχόμενο θα διαγράφονται.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...