Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013

Μελέτη πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή Στενών δημοτικής κοινότητας Αγ. Άννας

Απόσπασμα από τα πρακτικά που δημοσιεύτηκαν στο διαύγεια:


ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Κύριοι σύμβουλοι, με την αρίθμ. 288/2011 απόφαση του δημοτικού μας συμβουλίου ανατέθηκε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών η εκπόνηση του εφαρμοσμένου ερευνητικού προγράμματος με τίτλο
 
«Μελέτη πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή Στενών δημοτικής κοινότητας Αγ. Άννας- Υδρογεωλογική έρευνα Δημοτικής Ενότητας Νηλέως».
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μας υπέβαλε την μελέτη για την πλημμυρική επικινδυνότητα στην περιοχή Στενών της δημοτικής κοινότητας Αγίας Άννας (Μέρος Α ́) εκπληρώνοντας τους πιο κάτω στόχους:  
1. Συγκέντρωση, αξιολόγηση κι επεξεργασία μετεωρολογικών δεδομένων
2. Υπολογισμός των χαρακτηριστικών της υδρολογικής λεκάνης στην περιοχή Στενών
3. Μετρήσεις πεδίου για τον υπολογισμό των γεωμετρικών
χαρακτηριστικών της κοίτης του υδατορέματος στην περιοχή Στενών και του αντίστοιχου πλημμυρικού πεδίου
4. Υπολογισμός μεγίστης δυνατής παροχής του υδατορέματος στην
περιοχή Στενών
5. Υπολογισμός των παροχών που προκάλεσαν οι πρόσφατες καταιγίδες
6. Προσομοίωση των πλημμυρικών υδάτων με σκοπό να διερευνηθεί πως κινούνται κατά την διάρκεια της πλημμύρας
7. Προτάσεις για συγκεκριμένες παρεμβάσεις στο υδατόρεμα περιοχής Στενών ,προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο κίνδυνος πλημμυρικών επεισοδίων
 
Εγκρίνει
α) την υποβληθείσα μελέτη
«Μελέτη πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή Στενών δημοτικής κοινότητας Αγ. Άννας- Υδρογεωλογική έρευνα Δημοτικής Ενότητας Νηλέως», όπως έχει.
β) ως περισσότερο ενδεδειγμένη λύση για την πορεία του κλειστού αγωγού είναι η χάραξη Α-Β-Γ σύμφωνα με την οποία ο αγωγός κατευθύνεται απευθείας προς τη θάλασσα
γ) Είναι απαραίτητη η ανάθεση ,με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, σε δικηγόρο ο οποίος θα χρειαστεί για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν από ιδιοκτήτες ακινήτων μέσω των ιδιοκτησιών των οποίων θα διέλθει ο αγωγός.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Εκφράστε την γνώμη και άποψη σας, επώνυμα ή ανώνυμα,
σχολιάζοντας αυτό και οποιοδήποτε άλλο θέμα του blog.
Τα μηνύματα και τα σχόλια σας ελέγχονται για υβριστικό,
άσεμνο και ακατάλληλο περιεχόμενο.
Σχόλια με τέτοιου είδους περιεχόμενο θα διαγράφονται.