Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

Παράταση λειτουργίας του Μουσείου του Συνδέσμου Ευβοέων «ΝΗΛΕΥΣ» από τον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας

Από το διαύγεια.

Ο Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας
ΟΜΟΦΩΝΑ Αποφασίζει
 

Εγκρίνει την παράταση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του μουσείου λαϊκής Τέχνης και Αγροτικής Ζωής Αγίας Άννας με διάρκεια ανανέωσης της σύμβασης από 01/01/2015 μέχρι 31/12/2016 ,σύμφωνα με το πιο κάτω σχέδιο:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Σε εφαρμογή του από 26/05/2012 Ιδιωτικού συμφωνητικού δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Λαογραφικού Μουσείου Αγίας Άννας (παράγραφος 2), συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:
Στη Λίμνη Ευβοίας σήμερα …………………..….. οι παρακάτω υπογραφόμενοι αφενός μεν ο κ. Σέττας Ιωάννης νόμιμος εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ευβοέων «Ο ΝΗΛΕΥΣ» βάσει της υπ΄ αριθ. 225/29-01-2015 Πράξης του Δ. Σ. του ανωτέρω Συνδέσμου και αφετέρου ο Καλυβιώτης
Χρήστος Δήμαρχος του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας εκπροσωπώντας νόμιμα αυτόν βάσει της υπ΄ αριθμ.……………….....… απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου συμφώνησαν στην παράταση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Αγροτικής
Ζωής Αγίας Άννας στον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας με διάρκεια
ανανέωσης της σύμβασης από 01/01/2015 μέχρι 31/12/2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Εκφράστε την γνώμη και άποψη σας, επώνυμα ή ανώνυμα,
σχολιάζοντας αυτό και οποιοδήποτε άλλο θέμα του blog.
Τα μηνύματα και τα σχόλια σας ελέγχονται για υβριστικό,
άσεμνο και ακατάλληλο περιεχόμενο.
Σχόλια με τέτοιου είδους περιεχόμενο θα διαγράφονται.