Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

Παράταση λειτουργίας του Μουσείου του Συνδέσμου Ευβοέων «ΝΗΛΕΥΣ» από τον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας

Από το διαύγεια.

Ο Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας
ΟΜΟΦΩΝΑ Αποφασίζει
 

Εγκρίνει την παράταση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του μουσείου λαϊκής Τέχνης και Αγροτικής Ζωής Αγίας Άννας με διάρκεια ανανέωσης της σύμβασης από 01/01/2015 μέχρι 31/12/2016 ,σύμφωνα με το πιο κάτω σχέδιο:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Σε εφαρμογή του από 26/05/2012 Ιδιωτικού συμφωνητικού δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Λαογραφικού Μουσείου Αγίας Άννας (παράγραφος 2), συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:
Στη Λίμνη Ευβοίας σήμερα …………………..….. οι παρακάτω υπογραφόμενοι αφενός μεν ο κ. Σέττας Ιωάννης νόμιμος εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ευβοέων «Ο ΝΗΛΕΥΣ» βάσει της υπ΄ αριθ. 225/29-01-2015 Πράξης του Δ. Σ. του ανωτέρω Συνδέσμου και αφετέρου ο Καλυβιώτης
Χρήστος Δήμαρχος του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας εκπροσωπώντας νόμιμα αυτόν βάσει της υπ΄ αριθμ.……………….....… απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου συμφώνησαν στην παράταση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης και Αγροτικής
Ζωής Αγίας Άννας στον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας με διάρκεια
ανανέωσης της σύμβασης από 01/01/2015 μέχρι 31/12/2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Εκφράστε την γνώμη και άποψη σας, επώνυμα ή ανώνυμα,
σχολιάζοντας αυτό και οποιοδήποτε άλλο θέμα του blog.
Τα μηνύματα και τα σχόλια σας ελέγχονται για υβριστικό,
άσεμνο και ακατάλληλο περιεχόμενο.
Σχόλια με τέτοιου είδους περιεχόμενο θα διαγράφονται.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...