Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην παραλία Αγίας Άννας

ΑΠΟΣΠΑΣΜA
Εκ του 2ου πρακτικού της από 17-3-2015 συνεδρίασης της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Άννας του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ : « Καθορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην παραλία Αγίας Άννας»

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι μετά από το έγγραφο του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας Νομού Ευβοίας, με αριθμ. Πρωτ. : 2307/6-3-2015, που ζητάει από τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Άννας να προτείνει τις θέσεις - σημεία για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην παραλία Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο πρόεδρος προτείνει στην πλατεία της παραλίας Αγίας Άννας να καθοριστούν δύο (2) χώροι στους οποίους θα ασκείται υπαίθριο στάσιμο εμπόριο που βρίσκονται δεξιά και αριστερά της πλατείας διαστάσεων (9 Χ 2 ΚΑΙ 10 Χ 2,5), όπως φαίνεται και στο τοπογραφικό διάγραμμα που επισυνάπτεται, και οι οποίοι μπορούν να χωριστούν και σε μικρότερα τμήματα. Ο πρόεδρος είπε ότι μπορούν να ενοικιαστούν κάποιοι χώροι σε όλο το μήκος της ανάπλασης από τις τετράγωνες εσοχές που υπάρχουν με την προϋπόθεση να μη βρίσκονται απέναντι από καταστήματα και γενικότερα να μη δημιουργούν προβλήματα στη διέλευση των πολιτών. Το Τ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΓΜΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ότι συμφωνεί με τις πιο πάνω θέσεις - σημεία για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην παραλία Αγίας Άννας όπως προτείνονται από τον πρόεδρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Εκφράστε την γνώμη και άποψη σας, επώνυμα ή ανώνυμα,
σχολιάζοντας αυτό και οποιοδήποτε άλλο θέμα του blog.
Τα μηνύματα και τα σχόλια σας ελέγχονται για υβριστικό,
άσεμνο και ακατάλληλο περιεχόμενο.
Σχόλια με τέτοιου είδους περιεχόμενο θα διαγράφονται.