Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

Κατασκευή τεχνικού συγκράτησης πρανών στη θέση εξοχικό Αγίας Άννας

Απο το Διαυγεια

Θ Ε Μ Α : Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργου «Κατασκευή τεχνικού συγκράτησης πρανών στη θέση εξοχικό Αγίας Άννας»
 

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εισηγούμενος το θέμα είπε:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Κύριοι σύμβουλοι, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με το από 8/7/2015 έγγραφο της μας διαβίβασε την τεχνική μελέτη του έργου «Κατασκευή τεχνικού συγκράτησης πρανών στη θέση ΕΞΟΧΙΚΟ Αγίας Άννας» , προϋπολογισμένης δαπάνης 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ποσού για ΦΠΑ.
Το έργο βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Αγίας Άννας στη θέση ΕΞΟΧΙΚΟ και με το οποίο θα κατασκευασθεί τοιχίο ύψους 1,00μ με την ανάλογη θεμελίωση για την αντιστήριξη υφιστάμενου τοιχίου το οποίο παρουσιάζει υποχώρηση λόγω καθίζησης του εδάφους.

Οι εργασίες εκσκαφής θα γίνουν τμηματικά και με ταυτόχρονη αντιστήριξη του υφιστάμενου τοιχίου. Η θεμελίωση θα είναι διατάσεων πλάτους 1,00 μ και βάθους 0,60 μ .Το συνολικό μήκος του τοιχίου είναι 30 μ.
Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και των Π.Δ/των 609/85 και θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ .
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων

ΟΜΟΦΩΝΑ Αποφασίζει
α) Εγκρίνει την μελέτη του έργου «Κατασκευή τεχνικού συγκράτησης πρανών στη θέση εξοχικό Αγίας Άννας» προϋπολογισμού δαπάνης 12.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ποσού ΦΠΑ, όπως έχει.
β) Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου την απευθείας ανάθεση.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Εκφράστε την γνώμη και άποψη σας, επώνυμα ή ανώνυμα,
σχολιάζοντας αυτό και οποιοδήποτε άλλο θέμα του blog.
Τα μηνύματα και τα σχόλια σας ελέγχονται για υβριστικό,
άσεμνο και ακατάλληλο περιεχόμενο.
Σχόλια με τέτοιου είδους περιεχόμενο θα διαγράφονται.