Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

Έγκριση διάθεσης πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Κατασκευή τεχνικού αντιπλημμυρικής προστασίας εντός οικισμού Αγίας Άννας»

Σύμφωνα με το διαύγεια ο δήμος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 

1. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωση 28.700,00 € μετά Φ.Π.Α όπως αυτή αναλύεται
σε βάρος του Κ.Α 30.7326.0004 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013, για
την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ» η πληρωμή θα γίνει από ΣΑΤΑ.
 

2. Ο Δήμαρχος ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ , προκηρύσσει, με Πρόχειρο
Διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «KATAΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ» σύμφωνα με
τα άρθρα 3 και 25 του Π.Δ. 609/1985 περί κατασκευής Δημοσίων έργων, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ. 609/1985 του Ν.1418/1984 Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων, και του Ν.2362/1995 άρθρο 83 παρ.1 και το Ν.3263/2004, όπως
αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία ανάρτησης της Περίληψης Διακήρυξης στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγ.Άννας και με τους όρους του
παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν
προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.


Συνολικός δημοπρατούμενος προϋπολογισμός: 23.333,33 € (χωρίς το ΦΠΑ).
(Η πιθανή αναθεώρηση, δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έργου, εκτός αν
ειδικά αναγράφεται)
 

Χρηματοδότηση του έργου : ΣΑΤΑ
 

Το ποσό του Φ.Π.Α. είναι : 5.366,67€
 

Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ : 28.700,00 €.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Εκφράστε την γνώμη και άποψη σας, επώνυμα ή ανώνυμα,
σχολιάζοντας αυτό και οποιοδήποτε άλλο θέμα του blog.
Τα μηνύματα και τα σχόλια σας ελέγχονται για υβριστικό,
άσεμνο και ακατάλληλο περιεχόμενο.
Σχόλια με τέτοιου είδους περιεχόμενο θα διαγράφονται.