Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόσληψη 2 καθαριστριών για την κάλυψη των αναγκών του Γυμνασίου & Λ.Τ. Αγίας Άννας και του ΕΠΑΛ Μαντουδίου

Από το Διαύγεια

Σύμβαση μίσθωσης έργου με (2) καθαριστές / καθαριστριών για την κάλυψη των αναγκών του Γυμνασίου & Λ.Τ. Αγίας Άννας για τον καθαρισμό έντεκα (11) αιθουσών καθώς και του ΕΠΑΛ Μαντουδίου για τον καθαρισμό δώδεκα (12) αιθουσών.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημέρα υπογραφής της μέχρι την λήξη του Σχολικού Έτους 2014 – 2015.
Ο / Η ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών και των κοινόχρηστων χώρων της σχολικής μονάδας σε καθημερινή βάση.
Οι υποψήφιοι / υποψήφιες, θα πρέπει να πληρούν κατ ́ ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις:


Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους.
Να μην έχουν σύμβαση με άλλη Σχολική Μονάδα.
Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.
Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι γιακανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Να είναι άνεργοι.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την σχολική Επιτροπή και θαεπικυρωθεί με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας. Σε περίπτωση
που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική
βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας.4. Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
2014 έως και την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014.
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν για τα αντίστοιχα Σχολεία, αυτοπροσώπως, στη
Διεύθυνση της Σχολικής Μονάδας Γυμνασίου & Λ.Τ. Αγίας Άννας και στη
Διεύθυνση της Σχολικής Μονάδας ΕΠΑΛ Μαντουδίου, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση ΕΔΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Εκφράστε την γνώμη και άποψη σας, επώνυμα ή ανώνυμα,
σχολιάζοντας αυτό και οποιοδήποτε άλλο θέμα του blog.
Τα μηνύματα και τα σχόλια σας ελέγχονται για υβριστικό,
άσεμνο και ακατάλληλο περιεχόμενο.
Σχόλια με τέτοιου είδους περιεχόμενο θα διαγράφονται.