Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Εισοδηματική ενίσχυση έως 600 ευρώ οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Τα ΚΕΠ της χώρας με ανακοινώσεις τους ενημερώνουν τους πολίτες ότι έως 31/12/2015 ισχύει η κατάθεση των αιτήσεων για τις οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών μελών της Ε.Ε, σχετικά με την «Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών έτους 2015» που φτάνει έως και τα 600 ευρώ. 

Συγκεκριμένα το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:

Α) σε εξακόσια(600) ευρώ ετησίως , εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα , των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ετησίως και

Β) σε τριακόσια(300) ευρώ ετησίως , εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα , των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00 €).


Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου , της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή . Η παραπάνω κατά περίπτωση εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να καταθέσουν οι δικαιούχοι είναι τα εξής:

Αίτηση του δικαιούχου , με τα στοιχεία του και τον Τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου (όπως αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του τραπεζικού βιβλιαρίου ή σε φωτοτυπία αυτής. Ο αριθμός λογαριασμού πρέπει να είναι σε μορφή ΙΒΑΝ (τουλάχιστον 27 χαρακτήρες χωρίς κενά , π.χ. GR1234567890123456789012345). Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ΠΡΩΤΟΣ του λογαριασμού τον οποίο δηλώνει.
 

Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.
 

Φωτοτυπία Ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους υπηκόους κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιάριου τράπεζας με το ΙΒΑΝ του δικαιούχου.
 

Αντίγραφο εκκαθαριστικού 2015 (για εισοδήματα του 2014).

Φωτοτυπία της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 έτους 2015.

Υπεύθυνη Δήλωση, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά από την ίδια οικογένεια.

Περισσότερες πληροφορίες στο ΚΕΠ της περιοχής σας.

Τηλ. ΚΕΠ Αγίας Άννας: 22273 50309 - 22273 50308

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Εκφράστε την γνώμη και άποψη σας, επώνυμα ή ανώνυμα,
σχολιάζοντας αυτό και οποιοδήποτε άλλο θέμα του blog.
Τα μηνύματα και τα σχόλια σας ελέγχονται για υβριστικό,
άσεμνο και ακατάλληλο περιεχόμενο.
Σχόλια με τέτοιου είδους περιεχόμενο θα διαγράφονται.