Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

Ανάθεση φωτισμού γηπέδου Αγίας Άννας

Το έργο ανατέθηκε στην Ε.Δ.Ε ΜΑΝΘΟ ΖΑΧΑΡΗ με διεύθυνση γραφείων Χαλκίδα Ευβοίας τηλέφωνο για την εκτέλεση του έργου: «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ» συνολικού πρ/σμού 32.000,01 € ο οποίος προσέφερε ποσόν Ευρώ 18.880,01 € μαζί με το Φ.Π.Α.  23% ήτοι μέση έκπτωση Σαράντα ένα τοις εκατό (41%) επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της μελέτης. Στο ποσό του συμφωνητικού περιλαμβάνεται και το ποσό των  απολογιστικών αναδόχου.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 και του Π.Δ/τος 609/85 και 171/87 σεπροθεσμία δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία ορισμού επιβλέποντα η δε έναρξη θα καθοριστεί με το χρονοδιάγραμμα

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Εκφράστε την γνώμη και άποψη σας, επώνυμα ή ανώνυμα,
σχολιάζοντας αυτό και οποιοδήποτε άλλο θέμα του blog.
Τα μηνύματα και τα σχόλια σας ελέγχονται για υβριστικό,
άσεμνο και ακατάλληλο περιεχόμενο.
Σχόλια με τέτοιου είδους περιεχόμενο θα διαγράφονται.